Rømø Musikfestival lørdag den 30. juni. Skolegården på Rømø skole

Rømø Musikfestival

Sidste år prøvede vi jo for første gang at afholde Rømø Musikfestival. Og man må nok sige, at det blev en succes.

Også takket være det gode vejr, gode grupper og et dejligt publikum. Det er så meningen, at Rømø Musikfestival

skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, den sidste lørdag i juni, så i år bliver det lørdag d. 30. juni, og i år

regner vi med at holde det i skolegården på “Rømø Skole” – ellers bare gå efter lyden 😉 Vi tænker også at holde

fast i konceptet, at grupperne spiller gratis, og at der er gratis entré, men vi håber så at tjene lidt ved salg af øl,

vand, vin og pølser, for der er udgifter – specielt til teltleje. N.B. Der kan betales med kontanter og mobile pay.

Program

Kl. 14: Stjernetrioen

Kl. 15.30: Leif Band

  1. 17: Afternoon Brunch (der spiller pop-jazz)

Kl. 18.30 – ca. 20: Bon Fire (der spiller AC/DC musik, mest fra den tidlige periode)

På gensyn / genhør.

Hilsen Rømø Mus

Set og Sket maj 2017

Har du modtaget Set & Sket maj 2017 ? 

Hvis ikke, så har du mulighed for at læse det her.

Du kan også finde bladet på Statoil, Uno-X, Rømø Holiday, Turistbureauet, Feriecenter Rim, Enjoy Resorts og Hotel Vadehavet.

Næste deadline til bladet er den 4. august 2017. Har du et spændende indlæg, kan det sendes til redaktøren på mjt@landdistriktshuset.dk.