Formandsberetning til generalforsamling d. 26. feb. 2014

Velkommen ! Håber at vi får et godt møde !

 Rømøforeningens formål er : ”At fremme udviklingen og sammenholdet på Rømø – så vidt muligt – til glæde for alle øens beboere”

Ligesom alle andre ca. 25 mindre lokalsamfund i Tønder Kommune (Brøns, Jejsing, Ballum osv) er det både vigtigt for os på Rømø, at vi har et talerør overfor Tønder Kommune – og modsat vil Tønder Kommune også gerne have nogle repræsentanter for de små samfund, de kan kommunikere med. Og det er da også Tønder Kommune, der har bedt de ca. 25 større og mindre lokalsamfund i kommunen om at lave lokalråd ! En stor del af vores arbejde er at formidle info fra kommunen videre og div. praktisk arbejde , og jeg ved ikke, hvor stor indflydelse , vi reelt har overfor kommunens beslutninger – lidt, tror jeg, men i princippet kan de gøre, hvad de vil. Her på Rømø er det så Rømøforeningen, der er lokalråd, og hvis man synes, man vil være med til at præge arbejdet, kan man jo til enhver tid henvende sig til medlemmerne af bestyrelsen, og man kan selvfølgelig også stille op til at blive indvalgt i bestyrelsen !

Vi besluttede også på generalfors. sidste år, at alle fastboende på Rømø automatisk er medlem af Rømøforeningen, fordi vi jo taler – så vidt muligt – alles sag ! ”Så vidt muligt” fordi det næppe er muligt, at gøre alle tilfreds, men foreningens formålsparagraf prøver vi altid at have i tankerne i det, vi gør. Første sætning lyder: ”Foreningens formål er at fremme udviklingen og sammenholdet på Rømø – så vidt muligt – til glæde for alle øens beboere” Og det er så med det for øje, at vi i bestyrelsen har arbejdet i det seneste år. Et kort resumé:

Så er der igen gået et år, og jeg vil prøve at se lidt tilbage på året, der er gået:

Ved generalforsamlingen for et år siden, var der en hel del fremmødte (ca. 20), og jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at de fleste af dem var mødt op, fordi vi i Rømøforeningen kort forinden havde gjort indsigelse mod lokalplansforslaget vedr. oplagspladsen nord for havnen . Vi havde i ”Set og Sket” kort gjort rede for – efter at have læst flere hundrede sider lokalplansforslag, miljøvurdering m.m. og efter at have korresponderet med havnechefen – at vi ikke mente, at 3-4 arbejdspladser (max) stod mål med at inddrage strandengen til oplagsplads.

Og man kan vist godt sige, at i hvert fald de fleste, der var mødt op, ikke ligefrem kom for at rose os 😉 Vi har så siden – mere eller mindre indirekte – hørt, at der faktisk var mange lokale , der støttede os i vores indsigelse : Det kunne vi godt have tænkt os at høre mere direkte fra dem selv !

Nå, men faktisk dagen efter generalforsamlingen fremlagde Tønder Kommune et nyt lokalplansforslag, der reducerede oplagspladsen fra 9 til 5 hektar – det kunne havnén åbenbart godt klare sig med ! Og det syntes vi i Rømøforeningen var en o.k. løsning (men fik dog ikke mulighed for at udtale os til det ! )

Nu må vi se, hvad der sker på havnen …: Der har det sidste halve års tid været fortalt, at WPD her til feb.-marts starter servicering af havvindmøller, og at de har indgået kontrakt med havnen for 25 år, og at de skal bruge ca. 20 mand. Og projektet skal foregå på nuv. havneomr.. Det vil være dejligt, hvis / når det kommer i gang, for det er tilsyneladende langvarige, sikre jobs, som også burde kunne give nogle tilflyttere (ellers ligemeget).

Ellers har Rømøforeningen det seneste år

• været inviteret til og deltaget i det årlige dialogmøde på Rømø med teknisk forvaltning (det var dog mest sommehusejere, der var mødt frem og fortalte om div. problemer i deres sommerhusområder).

• (kloakering af Multirasthus)

• (okt 12: Lejeaftale mht. gl. Rømø Skole med kommunen ….

• Vi byder tilflyttere velkomne med 2 fl. Rømø vin

• Vi udgiver ”Set og Sket”…. Vores største udgiftspost : Takfor støtten fra annonceponsorer og ca. 160 støttemedlemmer i 2013 !

• Vi driver hjemmesiden Rømø Infoland , som bl.a. indeholder aktivitetskalender … men godt kunne modtage flere input ! Webmaster: Jan Gravesen

• !0.000 fra Den Nordslesvigske Kvindefod, 5000 kr fra Energi Syd og 1000 kr fra Rømø Andelsk.

Pt. er der snak om autocamperplads m.m. ved Vråbyvej: Det er lidt et dilemma / intet er sort / hvidt:

Minus: Mere trafik og støj og pynter ikke i naturen. Behov ?

Plus: Flere aktiviteter for tuisterne ( + evt et par arbejdspladser)

Høringsfrist d. 5. marts

Til sidst vil jeg gerne sige endnu en gang tak til dem, der har støttet os i år (sponsorer og støttemedlemmer), og håber de vil fortsætte i 2014 !

Og tak til bestyrelsen for godt samarbejde !

Kim Wittrup

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *