Forfatterarkiv: Christiane Terhart

ROKUKU – Generalforsamling 20. september 2021

ROKUKU holder generalforsamling den 20. september kl. 19.00 i Medborgerhuset, Engvej 5 i Havneby.

Dagsorden:

  1. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen. Skal godkendes.
  2. Fremlæggelse af regnskab. Skal godkendes.
  3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent.
  4. Indkomne forslag. Samtale om foreningens aktiviteter, Ideer, forslag, overvejelser, modtages gerne.
  5. Valg til bestyrelsen. Samt to suppleanter. På valg er: Chieko, Gabriele, Rigmor, alle modtager genvalg. Kristian og Birte modtager genvalg som supleanter.
  6. Valg af revisor. Samt revisorsuppleant. Günther modtager genvalg som revisor.
  7. Evt.

Bestyrelsen har bedt Rømøforeningens bestyrelse om at komme og fortælle om det arbejde de udøver. På nuværende tidspunkt, er det uvist om det bliver Rømøforeningen, eller en anden Rømø-relateret forening, der kommer.

Den 15. september er der rengøringsdag i Medborgerhuset. Det er kl. 16.00. Har du lyst til at give et nap, kan du tilmelde dig ved undertegnede.

Hilsen
Jacques Thierry

RoKuKu Nyt

Nyt fra Rømø kunst- og kulturforening – En ny begyndelse
Er du interesseret i at deltage i en af aktiviteterne, kan du henvende dig til Jacques Thierry på 23 36 68 61 eller thierry@bbsyd.dk , så sender jeg dig videre til rette vedkommende.
Du kan også studere os lidt mere på www.rokuku.dk

Hilsen
Jacques Thierry