RoKuKu – Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
20/09/2021
00:00

Lokation
"Æ Fristej", Rømø Skole

Kategorier
Ingen Kategorier


Generalforsamling den 20. september kl. 19.00 i Medborgerhuset, Engvej 5 Havneby.

Dagsorden.

  1. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen. Skal godkendes.
  2. Fremlæggelse af regnskab. Skal godkendes.
  3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent.
  4. Indkomne forslag. Samtale om foreningens aktiviteter, Ideer, forslag, overvejelser, modtages gerne.
  5. Valg til bestyrelsen. Samt to suppleanter. På valg er: Chieko, Gabriele, Rigmor, alle modtager genvalg. Kristian og Birte modtager genvalg som supleanter.
  6. Valg af revisor. Samt revisorsuppleant. Günther modtager genvalg som revisor.
  7. Evt.

Bestyrelsen har bedt Rømøforeningens bestyrelse om at komme og fortælle om det arbejde de udøver. På nuværende tidspunkt, er det uvist om det bliver Rømøforeningen, eller en anden Rømørelateret forening, der kommer.

Den 15. september er der rengøringsdag i Medborgerhuset. Det er kl. 16.00. Har du lyst til at give et nap, kan du tilmelde dig ved undertegnede.

Hilsen
Jacques Thierry

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *